Anugerah Prihatin Wakaf

Anugerah ini diadakan sempena Majlis Konvokesyen ke-18 tahun 2018 bersamaan dengan 1439H. Anugerah telah disampaikan oleh Yang Amat Mulia Tuanku Canselor UTHM Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Anugerah Prihatin Wakaf dikurniakan mulai pada tahun ini kepada pelajar yang cemerlang dan memenuhi ciri-ciri yang ditetapkan dan diperakui oleh Jawatankuasa Penganugerahan.

  • Nur Salsabilah Hamdan

    (IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN DAN OPERASI) DENGAN KEPUJIAN

  • Juliana Sapik

    (IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN)

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

@Pusat Wakaf dan Endowmen
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018.
Hak cipta terpelihara.

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
07 - 4538586 
07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.