Mesyuarat Bersama Penyelaras PTj Tabung Siling "Jom Berwakaf' Dana Wakaf Tunai Pendidikan

Mesyuarat Bersama Penyelaras PTJ Tabung Siling 'Jom Berwakaf' Dana Waakaf Tunai Pendidikan telah diadakan pada tarikh 9 Januari 2019, pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Pusat Bahasa. 

09 Januari 2019- Mesyuarat Bersama Penyelaras PTJ Tabung Siling 'Jom Berwakaf' Dana Wakaf Tunai Pendidikan 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

@Pusat Wakaf dan Endowmen
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018.
Hak cipta terpelihara.

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
07 - 4538586 
07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.