Anugerah Prihatin Wakaf 2019

Anugerah ini diadakan sempena Majlis Konvokesyen ke-19 tahun 2019 bersamaan dengan 1440H. Anugerah telah disampaikan oleh Pro Canselor YBhg. Tan Sri Dr. Ali Hamsa. Anugerah Prihatin Wakaf ini telah dikurniakan kali ke-2 kepada 2 orang graduan yang cemerlang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan diperakui oleh universiti. 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pejabat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 25 November 2021, 15:14:42.

@Pejabat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.