Anugerah Prihatin Wakaf 2019

Anugerah ini diadakan sempena Majlis Konvokesyen ke-19 tahun 2019 bersamaan dengan 1440H. Anugerah telah disampaikan oleh Pro Canselor YBhg. Tan Sri Dr. Ali Hamsa. Anugerah Prihatin Wakaf ini telah dikurniakan kali ke-2 kepada 2 orang graduan yang cemerlang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan diperakui oleh universiti. 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

@Pusat Wakaf dan Endowmen
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018.
Hak cipta terpelihara.

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
07 - 4538586 
07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.