Skip to main content
Wakaf Mensejahterakan ummah!

Dan siapa yang mengerjakan kebaikan,
akan kami tambahkan kebaikan baginya

Dana Wakaf Tunai Pendidikan UTHM. Pusat Wakaf dan Endowmen
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

 Kisah Sebidang Tanah di Khaibar
 “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?” Rasulullah SAW menjawab: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya” ( HR. Bukhari dan Muslim).

Siapa yang tidak mengetahui sosok Umar Bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang Sholeh, Kuat, gagah dengan julukan Singa Padang Pasir. Bahkan syetan pun terbirit-birit mendengar namanya. Dibalik kegarangannya Umar mempunyai iman yang tinggi, ia ingin dicintai Allah. Bahkan mewakafkan harta yang paling ia cintai.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?” Rasulullah SAW menjawab: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya”

Lalu Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar (di sekitar Kota Madinah) itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Ibnu Umar mengatakan, Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu kepada fakir miskin dan kerabat serta utk memerdekakan budak utk kepentingan di jalan Allah SWT, orang terlantar dan tamu.

Pada zaman Rasulullah SAW, sahabat berlomba-lomba untuk berwakaf, memberikan harta dan aset mereka di jalan Allah. Sebab besar sekali ganjarannya. Mengalir terus pahala meskipun usianya terputus.

Subhanallah begitu mantap keimanan Umar bin Khattab, mari mencontoh kebaikan Umar Bin Khattab dengan berwakaf kebun produktif.

*Dipetik daripada http://www.rumahwakaf.org/program/wakaf-kebun-produktif/
Opened laptop

Wakaf Masjid Nabawi Zaman Rasulullah SAW

Salah satu wakaf masjid yang dikenal di zaman Rasulullah adalah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. 
Phone

Sejarah Awal Perwakafan Zaman Rasulullah SAW

Islam adalah agama yang punya kekuatan besar untuk mengaturkan segala urusan kemanusiaan.
Front view laptop

Kisah Sebidang Tanah di Khaibar

Peristiwa ini terjadi disaat Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pakciknya yang berasal dari Bani Najjar.