Skip to main content

Anugerah Prihatin Wakaf

Anugerah ini diadakan sempena Majlis Konvokesyen ke-18 tahun 2018 bersamaan dengan 1439H. Anugerah telah disampaikan oleh Yang Amat Mulia Tuanku Canselor UTHM Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Anugerah Prihatin Wakaf dikurniakan mulai pada tahun ini kepada pelajar yang cemerlang dan memenuhi ciri-ciri yang ditetapkan dan diperakui oleh Jawatankuasa Penganugerahan.

  • Nur Salsabilah Hamdan

    (IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN DAN OPERASI) DENGAN KEPUJIAN

  • Juliana Sapik

    (IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN)