Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan

Peranan dan Tanggungjawab:

 

1)   Melaksanakan R&D tentang isu-isu berkaitan wakaf khususnya Wakaf tunai dan pelaburan Wakaf Tunai. 


2)  Mengemukakan cadangan dasar berkaitan Penyelidikan dan Pembangunan DWTP UTHM.


 

3)    Memantau aktiviti berkaitan penyelidikan dan pembangunan dengan sistematik dan tepat samada penyelidikan dalaman, secara kerjasama atau khidmat luar. 


 

4)   Mencadang dan melaksanakan bengkel/ seminar/ simposium berkaitan DWTP UTHM. 


 

5)  Mewujudkan Jawatankuasa Teknikal yang dipengerusikan oleh mana-mana individu yang berpengalaman dan berkelayakan bagi meneliti dan memastikan setiap pembangunan tidak merugikan serta menepati garis panduan syarak.


6)  Mewujudkan kolobarasi penyelidikan wakaf bersama institusi/ Agensi.


7)  Memohon dana penyelidikan daripada pelbagai sumber luar untuk membangunkan eko sistem wakaf di UTHM.


8)  Menjana pendapatan melalui aktiviti perundingan, penyelidikan berkaitan wakaf.


9)  Menerbitkan buletin, makalah, newsletter tentang wakaf secara berkala.


10) Melaporkan segala bentuk keputusan, tindakan dan perancangan yang telah dibuat kepada Lembaga Penasihat DWTP UTHM. 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.