Jawatankuasa Perancangan dan Pelaburan

Peranan dan Tanggungjawab:

1)    Meneliti, dan menilai kedudukan kewangan DWTP UTHM.


2)    Merancang aktiviti dan projek bagi meningkatkan kutipan DWTP UTHM.


3)    Merancang projek-projek wakaf, kewangan projek dan pelaburan Dana Wakaf.


4)    Menetapkan dasar-dasar perbelanjaan berhemah DWTP UTHM.


5)    Mewujudkan jawatankuasa teknikal yang dipengerusikan oleh mana-mana individu yang berpengalaman dan berkelayakan bagi meneliti dan memastikan setiap pelaburan tidak merugikan serta menepati garis panduan syarak.


6)    Memastikan setiap projek yang dibuat menepati pengagihan yang dipersetujui di dalam MoU.


7)  Melaporkan segala bentuk keputusan, tindakan dan perancangan yang telah dibuat kepada Lembaga Penasihat DWTP UTHM.

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.