Jawatankuasa Perkhidmatan dan Kewangan

Peranan dan Tanggungjawab:

1)    Menasihati Lembaga Penasihat DWTP UTHM berkenaan pengurusan sumber manusia, perkhidmatan dan kebajikan staf.


  

2)    Mencadangkan dasar mengenai pengurusan untuk pertimbangan Lembaga Penasihat DWTP UTHM.


3)    Mengawal selia urusan pentadbiran DWTP UTHM.


4)    Memastikan DWTP UTHM mempunyai skim perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan dan kemampuan semasa.


5)    Memastikan segala ketetapan yang telah dipersetujui oleh Lembaga Penasihat DWTP UTHM semasa mesyuarat ahli Lembaga Penasihat Wakaf UTHM diambil tindakan yang sewajarnya dan dalam kadar yang segera.


6)    Melaporkan segala bentuk keputusan, tindakan dan perancangan yang telah dibuat kepada Lembaga Penasihat DWTP UTHM.


7)    Memantau pendaftaran harta wakaf, mengeluarkan sijil hujjah wakaf, menyimpan daftar rekod dengan sempurna dan teratur.


8)    Merancang dan mencadangkan garis panduan dan polisi berkaitan kewangan DWTP.


9)    Memantau prestasi pengurusan kewangan DWTP UTHM.


10) Memastikan segala prosedur dan rekod kewangan dipatuhi mengikut peraturan undang-undang yang berkuatkuasa.


11) Menilai aspek kewangan dan risiko kedayahidupan projek.

 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.