Video

Panduan Penggunaan Sistem Bidaan Nombor Plat Siri UTHM

Tazkirah Wakaf oleh YB. Dato' (Dr.) Nooh bin Hj. Gadot Ahli Lembaga Penasihat Dana Wakaf Tunai UTHM

Perasmian Tabung Kecil Wakaf pada 7 Mei 2018

Program Wakaf 2017 & 2018

Kelebihan bersedekah

Rahsia Wakaf dan Sedekah: Jalan Menuju Kejayaan oleh Dato' (Dr) Haji Nooh bin Gadot

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.