Jawatankuasa Promosi dan Agihan

Peranan dan Tanggungjawab:

 

1)  Menjalankan promosi DWTP melalui pelbagai aktiviti secara bersepadu seperti ceramah, forum, jerayawara serta promosi atas talian bagi menyebarluas kewujudan DWTP bagi mewujudkan kesedaran warga universiti, institusi, agensi kerajaan/ korporat serta seluruh masyarakat untuk berwakaf. 


2)  Membina, merekabentuk, sistem promosi atas talian seperti facebook, twitter, instagram dan lain-lain bagi mempromosi DWTP UTHM dan mengemaskini laman web DWTP dari masa ke semasa.


3)   Menetapkan sasaran minima satu industri/agensi yang berskala besar untuk menyumbang kepada DWTP setiap tahun.


4)   Mengemukakan cadangan dasar berkiatan agihan.


5)  Merancang, mengenal pasti dan mencadangkan agihan kepada pihak dan penerima yang layak.


6)  Meneliti, menyemak dan memperakukan setiap permohonan yang dikemukakan oleh pemohon.


7)  Melaporkan segala bentuk keputusan, tindakan dan aktiviti yang dilaksanakan kepada Lembaga Penasihat DWTP UTHM. 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.