Apa Itu Endowmen

Pengenalan Endowmen

 

               Endowmen (al-Waqaf) ialah aset kewangan yang didermakan kepada institusi yang tidak berteraskan keuntungan sama ada dalam bentuk tabung pelaburan atau harta modal yang cara-cara penggunaanya telah ditetapkan oleh penderma. Kebanyakan endowmen biasanya menetapkan wang dari hasil pelaburan dari dividen yang diterima akan dibelanjakan dan menyimpan secara tetap wang derma asal.

 

               Sebagai inisiatif baru, UTHM mempelawa dermawan dari individu atau organisasi di sektor awam dan swasta menghulurkan sumbangan dalam pelbagai bentuk sama ada wang ringgit mahupun bentuk fizikal dan pelaburan bagi meningkatkan dana penyelidikan dan pembangunan bagi memajukan modal insan dan teknologi di negara ini.

 

               Halatuju masa hadapan universiti adalah melalui endowmen supaya UTHM tidak bergantung kepada satu sumber pendapatan sahaja.

 

               Dengan tabung endowmen ini universiti mampu melakukan lebih banyak perkara untuk membantu pelajar, pengajaran dan pembelajaran dan mampu membantu meringankan kos operasi universiti.

 

Objektif Tabung Endowmen

 

1)  Memberi kuasa kepada PTj untuk membuat perancangan dan menguruskan halatuju Endowmen dan Wakaf mengikut garis panduan yang telah disediakan.


2)  Membudayakan endowmen dan Wakaf setiap PTj agar penjanaan dapat ditingkatkan.


 

3)   Memperkasakan aktiviti penjanaan endowmen dan wakaf yang lebih berfokus dan spesifik mengikut dasar penubuhan tabung.


 

4)   Merancang pelan jangka masa pendek yang lebih jelas dan bersistematik bagi memastikan halatuju dan perancangan dijalankan dengan lebih cekap dan efisen.

 

Fungsi Tabung Endowmen

 

1)  Membiayai aktiviti yang melibatkan penyelidikan dan inovasi.


2)  Membiayai aktiviti-aktiviti berteraskan kebajikan pelajar UTHM.


 

3)   Membiayai kos berkaitan pembentukan Kursi Profesor seperti membayar elaun dan aktiviti penyelidikan. 


 

4)   Membiayai insentif pencapaian pegawai yang terlibat dengan penjanaan dana endowmen tertakluk kepada kadar yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pemegang Amanah Universiti.


 

5)  Membiayai kos pengurusan dan operasi berkaitan endowmen (tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Pemegang Amanah Endowmen Universiti atau jawatankuasa baharu yang akan ditubuhkan).


6)  Membiayai aktiviti yang difikirkan sesuai tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Amanah Endowmen Universiti.

 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.