Skip to main content

Jawatankuasa Audit

Peranan dan Tanggungjawab:

1)   Memastikan kawalan dalaman yang berkesan ke atas kewangan, pelaburan, prestasi, pengurusan dan pentadbiran DWTP UTHM berdasarkan Auditing, Accounting and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).


2)    Meneliti semua hal berhubung audit dalaman dan luaran.


3)    Menilai piawaian kawalan dalaman dan pelaporan kewangan.


4)    Menilai penyata-penyata kewangan.


5)    Menilai prestasi pengurusan dalaman.


6)  Melaporkan segala bentuk keputusan, tindakan dan syor penambahbaikan yang telah dibuat kepada Lembaga Penasihat DWTP UTHM.