Skip to main content

Ia merupakan Dana yang terkumpul melalui sumbangan orang ramai, warga UTHM  atau badan-badan korporat dan industri bertujuan bukan profit dan penjanaannya melalui pelaburan simpanan dan pembelian hartanah. Fungsi Dana bertujuan :

  1. Pembiayaan aktiviti penyelidikan dan inovasi
  2. Pembiayaan sokongan fasiliti pembelajaran dan pengajaran dan pembangunan fizikal / spiritual pelajar
  3. Bantuan kebajikan / bencana kepada pelajar dan staf

Anugerah akademik bagi graduan B40 @ Asnaf yang cemerlang dalam pencapaian akademik