Jawatankuasa Syariah

Peranan dan Tanggungjawab:

 

1)    Menasihati Lembaga Penasihat Wakaf UTHM berhubung Hal Ehwal Syariah dalam pengoperasian dan aktiviti DWTP UTHM.


2)    Memberikan pandangan dan nasihat dalam meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan oleh pihak DWTP UTHM sebagai menepati hukum syarak dan sesuai dipertimbangkan oleh DWTP UTHM.


3)    Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke atas sebarang cadangan yang dikemukakan oleh pihak urusetia daripada DWTP UTHM.


4)    Mencadangkan penambahbaikan atau alternatif ke atas sebarang cadangan yang telah diputuskan sekiranya tidak bertepatan dengan kehendak hukum syarak.


5)    Mengesyorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai dilaksanakan oleh DWTP UTHM bagi mencapai matlamat penubuhannya.


6)    Mengemukakan hujah berupa dalil syari’e bagi menyokong pandangan mengenai sesuatu cadangan jika perlu.


7)    Meluluskan dan mengesahkan apa-apa dokumen berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi memastikan DWTP UTHM mematuhi prinsip-prinsip syariah.


8)  Melaporkan segala bentuk keputusan, tindakan dan perancangan yang telah dibuat kepada Lembaga Penasihat DWTP UTHM.

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

@Pusat Wakaf dan Endowmen
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018.
Hak cipta terpelihara.

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
07 - 4538586 
07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.