Apa Itu Wakaf

Pengenalan Wakaf:

 

     Wakaf adalah satu bentuk ibadah secara serahan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk kegunaan umat Islam dengan niat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

 

     Secara asasnya, wakaf dimaksudkan sebagai menahan sesuatu harta yang boleh diambil manfaat daripadanya dengan dikekalkan 'ayn' (Fizikal) harta itu dengan memutuskan hak pengurusan yang dimiliki oleh pewakaf dan hasilnya digunakan untuk tujuan kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

 

     Secara ringkasnya, harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pewakaf tetapi ia tertahan atas hukum dan menjadi milik Allah SWT dan manfaatnya diagihkan untuk kebajikan sesuai dengan tujuan wakaf. 

Objektif Tabung Wakaf:

 

1)  Memberi kuasa kepada PTj untuk membuat perancangan dan menguruskan halatuju Endowmen dan Wakaf mengikut garis panduan yang telah disediakan. 


2)  Membudayakan Endowmen dan Wakaf setiap PTj agar penjanaan dapat ditingkatkan.


3)  Memperkasakan aktiviti penjanaan Endowmen dan Wakaf yang lebih berfokus dan spesifik mengikut dasar penubuhan tabung.


4)  Merancang pelan jangka masa pendek yang lebih jelas dan bersistematik bagi memastikan halatuju dan perancangan dijalankan dengan lebih cekap dan efisen.

Fungsi Tabung Wakaf adalah:

 

1)  Memberi biasiswa Pendidikan kepada pelajar yang layak.


2)  Memberi bantuan kewangan kepada pelajar yang memerlukan.


3)  Memberi bantuan kepada staf dalam kesempitan kewangan.


4)  Memberi bantuan kepada pelajar dan staf yang ditimpa musibah penyakit.


5)  Memberi bantuan berupa dana bagi tujuan penyelidikan, kemudahan pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain.


6)  Membiayai/ menaja aktiviti yang difikirkan sesuai tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Lembaga Penasihat Wakaf Universiti.

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.