Lembaga Penasihat Wakaf

Peranan dan Tanggungjawab:

 

1)  Membantu di dalam memberikan nasihat dan panduan dalam sesuatu hukum yang berkaitan Wakaf.


2)  Memberikan khidmat nasihat dalam meningkatkan jaringan kerjasama pintar yang berkaitan dengan pemerkasaan pelaksanaan wakaf di dalam sektor awam dan swasta di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.


 

3)   Memberi khidmat nasihat kepakaran bagi penyelidikan dan sumber dana dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah.


 

4)   Meluluskan perbelanjaan, pengeluaran dan pelaburan dana bagi membiayai kos pengurusan dan operasi serta aktiviti-aktivti berkaitan DWTP UTHM sepertimana yang telah diperakukan dan dipersetujui oleh Jawatankuasa Pengurusan DWTP UTHM.


 

5)  Melulus dan memperakukan segala keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa dibawah Lembaga Penasihat DWTP UTHM untuk dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.