Skip to main content

Pusat Wakaf & Endowmen dilantik rasmi oleh MAINJ ( Majlis Agama Islam Negeri Johor) sebagai Nazir Khas  yang bertanggungjawab dalam menguruskan Dana berkaian kutipan, pengagihan dan penjanaan mellaui projek wakaf yang dapat memberikan manfaat kepada pembangunan, kebajikan dan menyediakan fasiliti / kemudahan untuk maslahah ummah :-

  • Pelajar ( hampir 16,000 orang )
  • Staf ( hampir 3,000 orang )
  • Komuniti setempat

Dana yang diperolehi akan dijana melalui pelaburan patuh syariah untuk mendapatkan pulangan dividen untuk agihan manfaat terutama berkaitan kebajikan, bantuan bencana, bantuan kemudahan pembelajaran, pembangunan diri baik fizikal & spiritual terutama kepada pelajar & staf yang amat memerlukan.