Aluan Pengarah Dana Wakaf Tunai Pendidikan - UTHM

 

Wakaf merupakan institusi sosioekonomi yang unik yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW di Madinah lebih 1400 yang lalu. Wakaf telah mencapai kemuncaknya pada zaman pemerintahan khalifah Uthmaniah dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang penting dalam pelbagai sektor termasuklah ekonomi, perkhidmatan sosial, keagamaan, kesihatan dan pendidikan. Wakaf telah menjadi mercu tanda kepada lanskap senibina Islam seperti Taj Mahal, di India kepada Jambatan Monstar di Bosnia, dari Masjidil Aqsa di Jurusalem kepada Universiti al Azhar di Mesir.

Selain wakaf berbentuk harta alih dan tak alih masyarakat pada zaman khalifah Uthmaniah turut menggunakan wang yang dikenali sebagai Wakaf Wang (al-Nuqud) sebagai salah satu kaedah berwakaf. Sifat wang yang lebih cair berbanding harta fizikal memberi peluang kepada pihak pengurusan institusi wakaf untuk merangka dan menceburkan diri dalam pelbagai aktiviti yang memberikan pulangan berimpak tinggi.

Penglibatan Wakaf dan Endowmen dalam bidang pendidikan dan keilmuan bukanlah satu perkara asing. Universiti  al-Qarawiyyin iaitu universiti tertua didunia yang dibangunkan pada tahun 859 M di Kota Fez, Morocco dan Universiti al Azhar di Mesir (979 M) merupakan dua contoh terbaik yang dibangunkan berasaskan wakaf yang telah melahirkan ribuan ulamak dan Sarjana Islam. Kekuatan wakaf yang dimiliki oleh Universiti al Azhar pada satu masa dapat membantu kewangan kerajaan Mesir ketika negara dalam keadaan getir.

Manakala Universiti Harvard yang dibangunkan pada 1636M adalah Universiti terkenal dengan kehebatan Endowmen. Universiti Harvard memiliki aset endowmen akademik bernilai USD$39 bilion dan Universiti Yale memiliki aset Endowmen sejumlah USD$29.6 Bilion.

Wakaf dan Endowmen mempunyai persamaan dan perbezaannya. Dari segi persamaan, kedua-duanya bermatlamat untuk memberi kebajikan ke arah kesejahteraan masyarakat. Dana Wakaf dan Endowmen adalah dana kekal yang mempunyai had kawalan tersendiri, dimana nilai pokok (principal) dikekalkan. Dana tersebut dilaburkan dan hasilnya digunakan untuk manfaat seperti yang disyaratkan oleh penyumbang. Manakala perbezaannya, wakaf perlu memenuhi kehendak Syariah manakala Endowmen diujudkan atas berbagai tujuan yang dibenarkan undang-undang. Wakaf diurus oleh Mutawalli atau Nazir Khas manakala Endowmen di urus oleh Pemegang Amanah.

Wakaf bertujuan untuk melaksanakan kebajikan bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT manakala Endowmen merupakan sumbangan sukarela untuk melaksanakan kebajikan bagi tujuan dan hasrat penyumbang endowmen. Beberapa dalil Quran dan hadis yang menyatakan tentang kelebihan berwakaf antaranya.

Kamu sesekali tidak akan mencapai kebajikan yang sebenarnya sehingga kamu belanjakan (dermakan) sebahagian daripada harta yang paling kamu sayangi dan apa sahaja yang kamu belanjakan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahuiNya

(QS:    Al-Imran; 92)

Bandingan  (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, adalah sama seperti sebiji biji benih yang tumbuh menerbitkn tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah) Allah akan melipat ganda pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha luas (rahmat) kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya.

(QS: Al-Baqarah; 261)

 

Apabila mati anak Adam, maka terputuslah pahala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedeqah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya.

(Hadis Riwayat Tarmizi dan Nasa’i)

Oleh yang demikian, amalan berwakaf dan endowment merupakan amalan yang mulia dan boleh menyumbang kepada kesejahteraan ummah.

 

Prof. Sr. Dr. Wan Zahari Wan Yusoff

Pengarah Pusat Endowmen dan Wakaf
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

  • Last updated on .

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

@Pusat Wakaf dan Endowmen
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018.
Hak cipta terpelihara.

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
07 - 4538586 
07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.