Aluan Pengarah Dana Wakaf Tunai Pendidikan - UTHM

 

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T atas segala rahmat dan nikmatNya kerana melalui laman web rasmi Pusat Wakaf dan Endowmen UTHM, kita dapat berinteraksi secara maya.

Sejajar dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia telah menyasarkan Universiti Awam untuk menjana pendapatan bagi menampung sebahagian dari perbelanjaan mengurus universiti. Salah satu sumber pendapatan adalah melalui Skim Wakaf dan Endowmen.

Pusat Wakaf dan Endowmen UTHM ditubuhkan pada 01 Ogos 2017 sebagai salah satu pusat yang bertanggungjawab menguruskan dana dari sumber wakaf dan endowmen hasil sumbangan dan infak oleh staf serta pelajar universiti, masyarakat setempat dan badan-badan korporat. UTHM telah dilantik sebagai Nazir Khas oleh Majlis Agama Islam Johor pada 26 Januari 2017 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1438H bagi membolehkan UTHM mengurus serta mentadbir dana wakaf dan mengagihkan 30%  daripada hasil pelaburan kepada warga UTHM yang layak.

Dana Wakaf Tunai Pendidikan(DWTP) di UTHM merupakan program penjanaan dana berlandaskan konsep Wakaf Am melalui sumbangan berbentuk tunai dan harta di mana pewakaf mewakafkannya kepada DWTP UTHM sebagai pemegang amanah dengan niat kerana Allah SWT dan juga bagi tujuan kemajuan dan kepentingan ilmu sejagat.

Jueteru itu, marilah kita merebut peluang keemasan ini untuk sama-sama mengumpul bekalan dan saham akhirat kita melalui skim Wakaf Tunai Pendidikan yang disediakan oleh universiti. Allah SWT sangat menggalakkkan hambanya berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadah. Semoga wakaf yang dihulurkan akan mendapat ganjaran pahala yang berkekalan.

“Maka berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebajikan”

(Surah Al Baqarah – Ayat 148)

 

Tn. Hj. Abdul Malek Ibrahim

Pengarah Pusat Endowmen dan Wakaf
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

  • Last updated on .

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pejabat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 25 November 2021, 15:14:42.

@Pejabat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.