Skip to main content

Prihatin diatas keperluan pelajar sebagai usaha menyantuni melalui kebajikan di kolej-kolej kediaman Kampus Parit Raja dan Kampus Pagoh yang berkapasiti hampir 8,000 orang. Dengan setiap pembelian sambil berwakaf dengan caj 0.10 sen bagi 1.5 liter bagi menampung caj utiliti dan penyenggaraan berkala bagi  memastikan jaminan kebersihan dan mematuhi kualitinya.